BMC

BMC bioPOWER to firma zajmująca się pozyskiwaniem i importem biomasy przeznaczonej do celów energetycznych.

Jesteśmy firmą handlową z dużym doświadczeniem w obrocie na rynku międzynarodowym. Posiadamy praktyczną znajomość zagadnień logistycznych w zakresie transportu morskiego oraz znaczące doświadczenie we współpracy z azjatyckimi i afrykańskimi kontrahentami.

Naszą wiarygodność i rzetelność potwierdza członkostwo w renomowanych stowarzyszeniach i organizacjach biznesowych oraz licznie zdobyte certyfikaty i nagrody przyznawane przez niezależnych ekspertów najlepszym firmom w Polsce.

Prezes BMC jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego regionu częstochowskiego.